โรคที่แฝงมาจากใช้คอมพิวเตอร์

ทั่วทุกมุมโลกแต่ละประเทศเร่งที่จะแสดงศักยภาพโดยการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ สร้างเครื่องมือต่างๆมากมายให้มนุษย์ยิ่งมีความสะดวกสบายมากขึ้น แต่ในทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ ล้วนมี 2 ด้าน ด้านไม่ดีที่ทำให้เกิดเป็นปัญหาเช่น ปัญหาเรื่องการว่างงาน คนพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องมือต่างๆในอุตสาหกรรมการผลิต จนเครื่องจักรเข้ามาแย่งงานคน เพราะเครื่องจักรสามารถทำงานได้ตลอด 24 ชม.ได้ แต่ลดค่าจ้างแรงงานได้มากกว่า หรือ การรับข่าวสารของวัยรุ่นในปัจจุบันจากสื่อ Social Network ทุกอย่างแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว จนยากต่อการปิดกั้น บางครั้งการบริโภคข่าวมากเกินไปทำให้สร้างพฤติกรรมการเลียนแบบ

startup-photos-medium

เห็นได้ตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ทำเรื่องอาชญากรรมต่างๆ นับวันยิ่งเกิดเรื่องน่ากลัวขึ้นทุกที มีโรคใหม่ๆที่เกิดจากตัวแปรความก้าวล้ำทางเทคโนโลยี เช่น โรคลิ่มเลือดอุดตัน เพราะเกิดจากการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นานๆ ท้องร่วงเพราะแป้นคีย์บอรท์ ผู้ใช้คอมพิวเตอร์พร้อมกับรับประทานอาหารนั้น บางครั้งเศษอาหารจะตกลงไปติดตามร่องคียบอรท์ และนิ้วมือของเราก็ไปสัมผัสคียบอรท์ ทำให้เชื้อโรคที่เพาะจากเศษอาหารขึ้นมาติดตามนิ้วมือเรา แล้วเราก็เอามือไปจับอาหารรับปะทาน น้อยคนนักที่จะใส่ใจทำความสะอาดตรงนี้ โรคต้อหินเกิดจากการมองแสงไฟบนหน้าจอคอมพิวเตอร์มากไป จากผลวิจัยพบว่าจำนวนผุ้ป่วยมีมากขึ้นจนน่ากลัว และเฉลี่ยอายุของผู้ที่ป่วยเป็นโรคต้อหินนั้น สามารถพบได้ตั้งอายุ 25 ขึ้นไป ซึ่งผิดไปจากแต่ก่อนมาก เพราะโรคนี้จะพบแค่ในผู้สูงอายุเท่านั้น เห็นได้ว่าโรคที่มาเพราะการใช้คอมพิวเตอร์ที่มากไป เราควรดูแลสุขภาพพร้อมกับดำเนินชีวิตที่รู้ทั้งข้อดีและข้อเสีย ของนวัตกรรมที่กำลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เมนูนำทาง